Poštovani,

pozivamo Vas na Stručnog sastanka HDFRM koji će se održati 19. svibnja 2014. u 1730 h. u Velikoj predavaoni HLZ, Šubićeva 9, Zagreb.

Dnevni red

1. Kratko izvješće Predsjednika HDFRM
2. Stručna predavanja:
       doc. dr. sc. Jure Aljinović "Funkcionalna anatomija stajanja i hoda"
       mr. sc. Frane Grubišić "Rehabilitacija bolesnika s tumorima baze lubanje"
3. Podjela Diploma nakon položenog EU ispita (prim. dr. sc. Saša Moslavac-nacionalni menadžer EBPRM)
4. Razno