HRVATSKO DRUŠTVO ZA FIZIKALNU I REHABILITACIJSKU MEDICINU

PRI HLZ, Šubićeva 9, 10000 ZAGREB

ČASOPIS:

Fizikalna i rehabilitacijska medicina

Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Nemčić, dr.med.

Klinička bolnica "Sestre milosrdnice"

Klinika za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Vinogradska c. 29, 10000 Zagreb, Hrvatska

 

Poštovani,

Pozivam Vas na sastanak Uredništva časopisa Fizikalna i rehabilitacijska medicina koji će se održati 20. veljače 2007. u biblioteci Klinike za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju KB «Sestre milosrdnice», Vinogradska 29, Zagreb u 15,30 sati.

Dnevni red:

  1. Izvješće o dosadašnjem radu;
  2. Planovi za slijedeće dvogodišnje razdoblje;
  3. Razno

Srdačan pozdrav.

 

 

Zagreb, 29.01.2007. Glavni i odgovorni urednik:

Dr Tomislav Nemčić