Europski odbor za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu (The European Board of Physical & Rehabilitation Medicine) najavljuje otvaranje natječaja za Europski ispit.

Obrazac za prijavu
je na web-stranici www.euro-prm.org (poveznica je na naslovnoj stranici, u podnaslovu Board Exam 2013).

Rok za prijavu je 30. rujna 2013.

Ovogodišnji ispit će se održati 30. studenog 2013. u Klinici za reumatologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, KBC „Sestre milosrdnice“, koja je centar obuke Europskog odbora za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu.